กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

โครงการ DNA-PROKIDS Thailand มีจุดประสงค์มุ่งเน้นในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ของเด็กที่ตกเป็นเยื่อในขบวนการค้ามนุษย์ ตลอดจนเด็กที่ได้รับการอุปการะแบบผิดกฎหมาย เพื่อนำตัวเด็กเหล่านั้นส่งคืนครอบครัว หรือ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ DNA-Prokids Project ในระดับสากล

DNA-PROKIDS Project เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.2014 ณ มหาวิทยาลัยกรานาดา ประเทศสเปน (University of Granada, Spain) โดยการร่วมมือกันจากหลากหลายประเทศในระดับสากล อาทิ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ สเปน ศรีลังกา และ ประเทศสมาชิกอื่นในสหประชาชาติ ตลอดจน ประเทศไทย มีการจัดตั้งศูนย์ DNA-PROKIDS ขึ้นโดย กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นแห่งแรก และ แห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553 โครงการ DNA PROKIDS THAILAND ได้มีการริเริ่มจัดการประชุม และ ฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อป้องกันและต่อด้านการค้ามนุษย์ในเด็ก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลโครงการ DNA-PROKIDS ในระดับสากล Prof. Dr. Jose Antonio Lorente จากประเทศสเปน และ Dr. Arthur Eisenberg จากประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมา กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ทำการบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมโครงการ DNA PROKIDS THAILAND ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และ โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้เสียหาย หรือ ผู้ที่พบเบาะแสเหตุการณ์ที่เข้าข่ายต้องสงสัยของการค้ามนุษย์ในเด็ก หรือ กรณีเด็กสูญหาย สามารถดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ศูนย์บริหารจัดการคนหาย และ ศพนิรนาม (ศบคน.ตร.) จากนั้นเจ้าพนักงานจะทำการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม พร้อมหนังสือนำส่ง ส่งมาที่ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน หรือ ในกรณีที่หน่วยงานอยู่ในพื้นที่ เขตกรุงเทพและปริมณฑล เจ้าพนักงานสามารถนำผู้เสียหาย มาทำการเก็บตัวอย่างที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อตัวอย่างสารพันธุกรรมมาถึง ทางกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีจะทำการตรวจ และ จัดเก็บ รูปแบบสารพันธุกรรม (DNA Profile) ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อรอการเปรียบเทียบ แปลผล และรายงานผลต่อเจ้าพนักงาน

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

492 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-2076108 ต่อ 4101

โทรสาร: 02-6524640

Email: ifm.biochem@gmail.com

Download เอกสาร

DNA-PROKIDS_LC01.pdf

DNA-PROKIDS_PR01.pdf

Prokids-WI01.pdf

Prokids-WI02.pdf