สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ชันสูตรพลิกศพ
  • ผ่าตรวจศพหาสาเหตุการตาย  
  • ตรวจทางพิษวิทยา 
  • ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
  • ตรวจสารพันธุกรรม 
  • ตรวจเปรียบเทียบภาพเชิงซ้อน 
  • ตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ