กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง ล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าตรวจ
โทร.02-207-6108 ถึง 6110 ต่อ 2201
ในวันและเวลาราชการ
ขอบคุณค่ะ