ติดต่อประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยา


  • ทางโทรศัพท์หมายเลข    0 2207 6108 -112
  • Email : ifm.police@gmail.com


–   ห้องประชาสัมพันธ์  ต่อ   1101, 1103
–   รายงานการตรวจศพ ต่อ 2101 , 2103

–   ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล – ตรวจ พ่อ แม่ ลูก ต่อ 2201 , 2202

–   ธุรการ กลุ่มงานพิษวิทยา ต่อ 3201

–   ธุรการ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ ต่อ 4101


  • สำนักงานผู้บังคับการโทรศัพท์หมายเลข    02207 6114  0 2207 6116
  • ทางโทรสาร
    (FAX) หมายเลข 0 2652-4640

ทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการของสถาบันนิติเวชวิทยา

  • เปิดให้บริการตรวจศพ ติดต่อรับศพทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • เปิดให้บริการด้านเอกสารสำหรับพนักงานสอบสวนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาติดต่อ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เวลา 08.30 –  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • เปิดให้บริการตรวจความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก / เครือญาติ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เวลา 08.30 –  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • สำหรับการติดต่อให้แพทย์ไปชันสูตรพลิกศพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อศูนย์วิทยุ สถาบันนิติเวชวิทยา