ติดต่อประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยา

  • ทางโทรศัพท์หมายเลข    0 2207 6108 – 112 

            –   ห้องประชาสัมพันธ์  ต่อ   1101 , 1103
            –   รายงานการตรวจศพ ต่อ 2101 , 2103
            –   ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล – ตรวจ พ่อ แม่ ลูก  ต่อ 2201 , 2202
            –   ธุรการ กลุ่มงานพิษวิทยา ต่อ 3201
            –   ธุรการ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ ต่อ 4101

  • สำนักงานผู้บังคับการ โทรศัพท์หมายเลข    0 2207 6114  0 2207 6116
  • ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข     0 2652-4640

ทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

           สถาบันนิติเวชวิทยา
           โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
           492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
            กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการของสถาบันนิติเวชวิทยา

  • เปิดให้บริการตรวจศพ ติดต่อรับศพทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • เปิดให้บริการด้านเอกสารสำหรับพนักงานสอบสวนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาติดต่อ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เวลา 08.30 –  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • เปิดให้บริการตรวจความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก / เครือญาติ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เวลา 08.30 –  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • สำหรับการติดต่อให้แพทย์ไปชันสูตรพลิกศพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อศูนย์วิทยุ สถาบันนิติเวชวิทยา