สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการของสถาบันนิติเวชวิทยา


  • เปิดให้บริการตรวจศพ ติดต่อรับศพ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • เปิดให้บริการด้านเอกสารสำหรับพนักงานสอบสวนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาติดต่อในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • เปิดให้บริการตรวจความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก / เครือญาติ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 –  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • สำหรับการติดต่อให้แพทย์ไปชันสูตรพลิกศพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อศูนย์วิทยุ สถาบันนิติเวชวิทยา