สารจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

วิสัยทัศน์


เป็นองค์กรหลักทางนิติเวชศาสตร์ของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศระดับสากล เพื่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรม


พลตำรวจตรี สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์