สารจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักทางนิติเวชศาสตร์ของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศระดับสากล เพื่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรม

พลตำรวจตรี สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์