ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

วิสัยทัศน์และความสำคัญ

วิสัยทัศน์

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

 

ความสำคัญ

1. เพื่อช่วยเหลือกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์หลักของการชันสูตรพลิกศพ และการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ คือเป็นการผ่าเพื่อให้ข้อมูลแก่กระบวนการยุติธรรมว่า ผู้ตาย เป็นใคร ตายเพราะเหตุใด ตายมานานเท่าใด  อาจจะช่วยบอกพฤติการณ์ในการตายได้ว่า การถูกแทงในรายนี้ไม่น่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ตายถูกแทง 23 แผล  หรือบอกได้ว่าการถูกกระสุนปืนตายในรายนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเพราะกระสุนเข้า ทางด้านหลังและระยะห่าง เป็นต้น

2. เพื่อกันผู้บริสุทธิ์ให้พ้นโทษ

เป็นที่ทราบดีว่าการหาพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ นั้นยากและอาจจะใช้เวลานาน แต่การจะพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะง่ายกว่า เช่น มีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ข่มขืนฆ่าผู้ตาย แต่ ผลการตรวจน้ำอสุจิที่เปื้อนตามตัวและเสื้อผ้าผู้ตายมีสารพันธุกรรมไม่เหมือน ของผู้ต้องสงสัย ก็อาจสามารถทำให้ผู้ต้องสงสัยได้รับการปล่อยตัวไปก่อนได้ เป็นต้น

3. เพื่อเปิดเผยอันตรายอันอาจเกิดต่อประชาชน

เชื้อโรคติดต่อบางชนิดอาจจะติดต่อและเกิดการแพร่กระจายและตายอย่าง รวดเร็วจนกระทั่งไม่ได้ผ่านไปทางพยาธิแพทย์  แต่กลับมาเป็นนิติเวชในแง่ของการตายไม่ทราบเหตุ ซึ่งการผ่าศพอาจจะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงที่สามารถจะแจ้งแก่สังคมเพื่อให้มี การระมัดระวังหรือผู้เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการป้องกันได้อย่างถูกวิธี  หรือ อาจมีการตายจากสารพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกสู่ธรรมชาติโดยรู้เท่าไม่ ถึงการณ์หรือโดยประมาทเป็นต้น

4. เพื่ออ้างสิทธิในการรับประโยชน์จากการประกันภัยหรือสินไหมทดแทน

เพื่อยืนยันแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ตายได้ตายจริงหรือได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน  ในปริมาณการบาดเจ็บเท่าใด หรือเป็นการตายจากอุบัติเหตุจริง สามารถรับการชดเชยทางการประกันชีวิตหรือชดเชยตามกฎหมายแรงงานฯลฯ เป็นต้น

5. เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สื่อมวลชนในการนำเสนอความจริงต่อประชาชน

ร่วมทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ตรวจสอบคุณภาพในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน ลดความสับสนต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่อาจสร้างความกังวลใจในสังคม รักษามาตรฐานระดับการเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและกระบวนการ ยุติธรรมโดยรวม ทำให้ประชาชนมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางจิตใจต่อหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนก ระบวนการยุติธรรมต่อไป

6. ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง

จะนำมาใช้ในการนำเสนอข้อเท็จจริงจากการคุกคามของภัยที่ประชาสังคม อาจไม่ทันรู้ตัว อาจเป็นศูนย์กลาง หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้านนิติเวชวิทยา ในการสร้างเกราะป้องกันสังคมด้วย

 

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ