ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

สาสน์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

สาสน์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เนื่องในวันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 …………………………..

เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลาย

เนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ศกนี้ ผมขอส่งความระลึกถึง

ความปรารถนาดี และความห่วงใย มายังพี่น้องประชาชน และเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่าน ด้วยความจริงใจ


การปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจในรอบปีที่ผ่านมา ผมได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน เพื่อร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แม้บางครั้งจะต้องเสี่ยงกับภัยอันตราย จนต้องเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้ได้มาซึ่งความผาสุกของประชาชน ตำรวจทุกนายก็มิได้ย่อท้อ หรือเกรงกลัว โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่คนร้ายต่อสู้และปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
 /อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศชาติของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมุ่งมั่น และพัฒนา เพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้พี่น้องข้าราชการตำรวจทุกนาย ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

และสิ่งที่สำคัญ ที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่คู่สังคมด้วยดีตลอดมา คือการช่วยเหลือ การสนับสนุน และการชี้แนะจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อให้ตำรวจได้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งตำรวจทุกนายจะพยายาม และมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้เป็นตำรวจ มืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง


สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลประทานพร ให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนข้าราชการตำรวจ และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการโดยทั่วกัน

 

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ