ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

บทความนิติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการ 60 ปี นิติเวชตำรวจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556

ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ลำดับ

หน่วยงาน

ยศ            ชื่อ          สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

พล.ต.ต.วิฑูรย์              นิติวรางกูร

 

 

2

ผบก.ประจำ รพ.ตร.

พล.ต.ต.หญิง ณุตตมา     ชวาลเวชกุล

 

 

3

นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

พล.ต.ต.ทรงชัย             สิมะโรจน์

 

 

4

พตร. ทันตแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

พล.ต.ต.กษพล              กองเกียรติกุล

 

 

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ