หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พิมพ์

สถาบันนิติเวชวิทยา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

  • ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตาย โดยใช้หลักวิชานิติเวชศาสตร์  และนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐาน ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษส่วนของศพ
    ที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้ตรวจ  ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ  ปริมณฑล
  • ผ่าตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายในศพ เศษส่วนของศพ  ที่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศส่งมาให้ตรวจ
  • ให้ความรู้ทางนิติเวชศาสตร์แก่นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และส่วนราชการอื่น ๆ    หรือตามที่มีผู้ร้องขอ
  • ให้ความเห็น คำแนะนำ คำปรึกษาทางนิติเวชศาสตร์