ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางนิติชีวเคมีและดีเอ็นเอ (Forensic Biochemistry and DNA)  ประกอบด้วยการตรวจพิสูจน์คราบของเหลวในร่างกาย การตรวจ หมู่เลือด และการตรวจรูปแบบสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อประกอบหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคล และในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จากตรวจวิเคราะห์และตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆ จากที่เกิดเหตุ ผู้ต้องสงสัย หรือผู้เสียหาย และเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติสายมารดาหรือบิดา โดยการตรวจวิเคราะห์จากสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววัตถุต่างๆ เช่น คราบเลือด คราบน้ำลาย คราบอสุจิ เส้นผม เส้นขน เลือดชิ้นเนื้อ กระดูกอ่อน กระดูก ฟัน เป็นต้น

Read more: การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

X-STRs for Paternity Testing

X-STRs for Paternity Testing (การตรวจ x-chromosome ในบิดา และบุตร)

ร.ต.อ.หญิงจิตติมา เลิศชัยพร,  ร.ต.อ.หญิงปัทมา เหลืองวุฒิวงษ์ และ พ.ต.อ.หญิงณุตตมา ชวาลเวชกุล กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่า ดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทดลองใช้ Investigator Argus X-12 PCR Amplification Kit  ของบริษัท QIAGEN เป็นรายแรกในประเทศไทย

Read more: X-STRs for Paternity Testing

รายงานศพคดี : การตรวจวัตถุพยานเสื่อมสภาพโดยเทคนิคดีเอ็นเอมินิไฟเลอร์

รายงานศพคดี : การตรวจวัตถุพยานเสื่อมสภาพโดยเทคนิคดีเอ็นเอมินิไฟเลอร์
CASE REPORT : DNA Analysis of degraded DNA by usingMinifiler Technique.   
โดย พันตำรวจตรีวาที อัศวุตมางกุรและร้อยตำรวจเอกหญิง หทัยชนก บุญญฤทธิ์
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

Read more: รายงานศพคดี : การตรวจวัตถุพยานเสื่อมสภาพโดยเทคนิคดีเอ็นเอมินิไฟเลอร์

การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ( DNA Fingerprint) ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด

การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ( DNA Fingerprint) ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด

 

มนุษย์ทุกคนจะมีสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ ; DNA – Deoxyribonucleic acid) ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ โดยจะต้องได้รับสารพันธุกรรมจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง ดีเอ็นเอของคนทุกๆคนจะไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะมีดีเอ็นเอที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแม้พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่ เดียวกัน ยกเว้นในกรณีของฝาแฝดแท้ซึ่งเกิดจากไข่ใบเดียวกัน จึงจะมีดีเอ็นเอเหมือนกันทุกประการ สารพันธุกรรม (DNA)  พบในเซลล์เกือบทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  มีอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์และพบในไมโตคอนเดรีย(Mitochondria)

Read more: การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ( DNA Fingerprint) ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ