ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

การเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ทางพิษวิทยา

การเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ทางพิษวิทยาภายหลังเสียชีวิต

ปัจจุบัน งานด้านนิติเวชศาสตร์ถือเป็นหัวใจในกระบวนการสืบค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมาย  การสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาและคดีแพ่ง การประกันภัย วิชานิติพิษวิทยา หรือ Forensic Toxicology เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้แพทย์หรือพนักงานสอบสวนสามารถสรุปสาเหตุตาย หรือสรุปสำนวนคดีได้

Read more: การเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ทางพิษวิทยา

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย

การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย
(Cardiac versus peripheral blood)  

 

 เลือดจากหัวใจ ถูกนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์มากกว่าเลือดจากเส้นเลือดส่วนปลายมาก  การวิเคราะห์เบื้องต้นทางพิษวิทยานิยมใช้เลือดจากหัวใจ              เนื่องจากมีปริมาณเลือดมากและมีปริมาณความเข้มข้นของสารหรือยาสูงกว่าเลือด จากเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขา (Femoral vein)  ซึ่งเป็นเหตุผลที่นิยมใช้การตรวจเลือด  

Read more: การศึกษาเปรียบเทียบกรณีการใช้เลือดจากหัวใจและจากเส้นเลือดส่วนปลาย

พิษหมึกบลูริงและปักเป้า

ในช่วงเดือนกันยายน 2545 ท่านผู้อ่านหลายท่านคงทราบข่าว เตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประชาชนนำหมึกชนิดหนึ่ง สายพันธุ์ที่เรียกว่า "บลูริง" มาเลี้ยงเพราะเป็นสัตว์อันตราย มีพิษร้ายกว่างูเห่า ผู้ที่ถูกกัดจะตายใน 2-3 นาที และเดือนต่อมาก็มีข่าวครึกโครมเกี่ยวกับอันตรายจากการที่มีผู้บริโภค "ปลาเนื้อไก่" ซึ่งเป็นชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ          "ปลาปักเป้า" จนได้รับพิษและถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาหลายคน

Read more: พิษหมึกบลูริงและปักเป้า

อันตราย!!! ยาอี พิษร้าย ทำลายสมอง

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า การติดยาเสพติดไม่ใช่เป็นแค่เพียงปัญหาบั่นทอนสุขภาพธรรมดาเท่านั้น  หากแต่การติดยาเสพติดนั้นถือเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่ง (Addiction  is a brain disease.)  เห็นได้ง่ายเมื่อผู้เสพเกิดการขาดยาขึ้น เช่น  คลื่นไส้อาเจียนติดต่อกัน (Chronically neuseated)  ทนความเจ็บปวดไม่ได้ (Hypersensitivity  to pain) และมือไม้สั่นควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable tremors)  อาการเหล่านี้ล้วนแต่บ่งบอกถึงความผิดปกติของสมองทั้งสิ้น บทความนี้จะช่วยอธิบายว่า ยาเสพติดแทบทุกชนิดล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาอี  โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงเรื่องยาอีมีผลอย่างไรต่อสมอง ออกฤทธิ์อย่างไร อาการข้างเคียงเกิดได้อย่างไร รวมถึงผลเสียต่อสมองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สุดท้ายหากเลิกเสพไม่ได้จะเยียวยาหรือทำนุบำรุงสมองให้กลับมาคงสภาพดีเหมือน เดิมได้หรือไม่ โปรดติดตามต่อไป

Read more: อันตราย!!! ยาอี พิษร้าย ทำลายสมอง

การเปรียบเทียบระดับยาในตัวอย่างเลือดก่อนและหลังตาย

ค่าความสัมพันธ์ของสัดส่วนการเปรียบเทียบความเข้มข้นของยาระหว่างเลือดและพลาสม่า

ลือดมีส่วนผสมที่หลากหลายได้แก่ โปรตีน ไขมัน ของแข็งต่าง ๆและเซลต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้กระบวนการทางห้องปฏิบัติการที่ซับซ้อน ส่วน Serum หรือ Plasma ถูกใช้เป็นหลักในการกำหนดด้านการรักษา ความเข้มข้นของยาที่ถูกเผยแพร่ในข้อมูลของยาทั่วไปก็เป็นการศึกษาระดับความ เข้มข้นใน Serum หรือ Plasma ไม่ว่าจะเป็นขนาดยาเพื่อการรักษาหรือขนาดยาที่ทำให้เกิดพิษ

Read more: การเปรียบเทียบระดับยาในตัวอย่างเลือดก่อนและหลังตาย

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ