ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

การปฏิบัติ : การขอรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา

ขั้นตอนการขอรับศพ

ญาติกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอรับศพ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-  ญาติผู้ที่รับศพได้ต้องเกี่ยวข้องเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรของผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีออกเอกสารมอบหมายให้มารับ

-  หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และญาติที่มาติดต่อรับศพจำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ญาติชำระเงินค่าบำรุง  และ ค่าฉีดยารักษาสภาพศพกับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องบริการประชาชน  พร้อม รับใบเสร็จรับเงิน

-  คนไทย             ค่าบำรุงสถาบันนิติเวชวิทยา            400  บาท                              

                         ค่าฉีดยารักษาสภาพศพ                 800  บาท                              

                                  รวม                                          1,200  บาท

-  ชาวต่างชาติ       ค่าบำรุงสถาบันนิติเวชวิทยา           2,000  บาท                         

                        ค่าฉีดยารักษาสภาพศพ                2,500  บาท

                         รวม                                               4,500 บาท

(**ไม่บังคับการฉีดยารักษาสภาพศพ)

ขั้นตอนระหว่างรอรับศพ

1.แพทย์ตรวจชันสูตรศพ

  แพทย์ทำการผ่าชันสูตรศพ

2.แจ้งรับใบแจ้งการตาย

  หลังจากแพทย์ตรวจศพแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ญาติมารับใบแจ้งการตาย เพื่อนำไปติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีท้องที่ที่เกิดเหตุ และทำใบมรณบัตร

3.รอใบมรณบัตร

  เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาจะรอใบมรณบัตรจากญาติ เพื่อเตรียมมอบศพให้ญาติ หากไม่มีใบมรณบัตร ทางสถาบันนิติเวชวิทยาไม่สามารถมอบศพแก่ญาติได้

4.ฉีดยารักษาสภาพศพ

  เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาทำการฉีดยารักษาสภาพศพตามความประสงค์ของญาติ หากญาติไม่ประสงค์จะให้ฉีดยารักษาสภาพศพ จะข้ามขั้นตอนนี้ไป

5.แต่งตัวศพ

  เจ้าหน้าที่นำเสื้อผ้าที่ญาติเตรียมมา จัดการแต่งตัวให้ศพ

6.พร้อมรับศพ

  เมื่อฉีดยารักษาสภาพศพ และ/หรือแต่งตัวศพเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งพร้อมรับศพ ญาติควรตรวจสอบ  ตำหนิรูปพรรณสัณฐานศพที่จะรับให้ถูกต้องว่าเป็นญาติของท่าน

7. รับศพ

  ญาติรับศพออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป 

------------------------------

***โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลภายนอกที่แอบอ้างว่าสามารถอำนวยความสะดวกเรื่องการรับศพได้เร็ว***

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ เมษายน 2556

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ