พลตำรวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

Pol.Bhawat@ifm.go.th